Nedenfor denne linken ser dere våre DRX

GENERELL DRX STANDARD nedover her

Devon Rex 

En Devon Rex är en mycket social varelse och positivt inställd till nya kontakter. Den är livlig, intelligent, företagsam och påhittig och älskar verkligen att stå i centrum för uppmärksamheten. Den lär sig lätt att komma överens med andra katter och övriga husdjur.

En Devon Rex älskar värme mer än andra normalpälsade katter och lämpar sig inte som utekatt. Liksom andra katter mår den också bäst av att leva inomhus om ägaren bor i tätort. Pälsen är mycket lättskött. Ingen egentlig pälsvård fordras och katten hårar obetydligt.

Devon Rexen är i stort behov av stimulans och vill gärna ha en ägare som har tid att ägna sig åt den varje dag. Om ägaren arbetar långa dagar mår den bra av ytterligare en katt som sällskap. I övrigt har den samma krav på god omvårdnad som andra katter.

Utseende

Kroppen är medellång och slank men ändå fast och muskulös. Bröstkorgen ska vara förhållandevis bred, vilket gör att katten framifrån sett ter sig en aning hjulbent. Benen är starka och tassarna små och ovala. Svansen är lång.

Huvudet är kort, relativt brett och kilformat med framträdande kindben, kort nos och kraftig haka. I profil syns en markerad pannavsats, s k stop.

Ögonen är stora, ovala och något snedställda.

Öronen är mycket stora, breda vid basen, lågt ansatta och bör bäras något utåtvinklade. Uttrycket för tanken till en fladdermus.

Pälsen är lockig eller vågig och skall täcka hela katten. Den består nästan enbart av underull men rester av det yttersta pälslagret, täck- eller stickelhåren, kan finnas kvar hos vissa individer. Pälsen kan då kännas något sträv, framför allt på ryggen.

Alla pälsfärger är godkända ( poäng ges ej för färg på utställning ) och rasen förekommer i de flesta färgvarianter, inklusive agoutimönstring, silver, burma- och siamesutfärgning. Vita fläckar med varierande utbredning kan finnas.

Katterna på bilderna är
Överst - S*Fiddlestix Demi Rouge, DRX d 33, Marianne Lund
Nederst - EP S*Lur-Per´s Anton Rex DRX a, Kristina Jansson

Creme tigret Devon. Vår avlshanne i en tid, fra S*Fairycoon´s i Sverige.

Genetikk på DRX

Her er en link til litt genetikk, arv av farger, mønster, masker osv.😀

I rasen Devon Rex kan alle farge varianter blandes.

Å sette en EMS kode der kan være en utfordring !! Men spennende 🙃

 Har lånt den hos FORT KNOX

3 forskjellige maskeformer her:

Tonkanes maske  = DRX 32

Siames maske = DRX 33

Burma maske = DRX 31

Historien bak DRX

Historien bakom Devon Rex
av Rina Matthiessen

Ursprung och historia:

Den första kända och inregistrerade devon rex-katten var en hane, Kirlee, som föddes hos Beryl Cox i Devon shire, England. Modern var en släthårig, sköldpadd-vit strövkatt, som miss Cox hade tagit hand om, och fadern var möjligen en krullhårig, svart katt som höll till i en nedlagt tenngruva. Föräldradjuren var troligen när släkt. Eftersom miss Cox födde upp rexkaniner och också hade

läst om de krullhåriga katter som man tio år tidigare hade tillvaratagit i granngrevskapet Cornwall tog hon snart kontakt med GCCF i hopp om att Kirlee skulle kunna komma cornish rex-aveln till godo. År 1961 övertogs Kirlee av den kände domaren och uppfödaren Brian Stirling-Webb, vilket underlättade kattens användning i aveln. Trots att Kirlees utseende skilde sig från cornish rex-katter skickade ägare till cornish rex-honor glatt sina katter till Kirlee för parning. Resultatet blev dock en besvikelse, eftersom alla kattungar blev normalt släthåriga. Detta visade att Kirlees krullhårsanlag var skilt från cornish rex-katters.

När Kirlee parades med britt- och burmahonor och döttrarna sedermera återparades med honom blev utfallet ca 50% krullhåriga ungar, och när sådana katter parades med varandra blev alla dera ungar krullhåriga.

Detta visade att Kirlees krullhårsanlag nedärvdes recessivt. Dessvärre avsåg man vid den här tiden att bara avla fram en enda krullhårig kattras, varför samaveln mellan cornish rex och devon rex fortsatte.

Detta gjorde att det med tiden fanns en del rexkatter som var s.k. dubbelrexade, dvs. på en och samma gång var cornish rex och devon rex, eller att en katt utseendemässigt kunde verka höra till den ena rasen men vad hårlaget angick hörde till den andra. Kattens övriga utseendemässiga anlag är nämligen inte kopplade till hårlagsanlaget.

År 1965 tyckte emellertid flertalet rexuppfödare att det var dags att dela på anlagen och att tillvarata de skilda rextyperna med hjälp av olika standarder. Dessvärre gjordes några grova tabbar i de båda provisoriska devon rex-standarderna 1965 och 1967 och i den permenenta standarden från 1972. I de förra angavs nämligen att pälsen skulle sakna täckhår, och i den senare godkände man vitfläckighet endast hos sköldpaddsfärgade katter, trots att sådana måste ge såväl svart-vita som röd-vita ungar. För att bredda den ytterligt smala avelsbasen parades Kirlee och hans ättlingar med katter av flera andra raser, främst britt, burma och siames men också chinchillafärgad perser. Detta medförde att rasen har kommit att bära på recessiva anlag som gör att katterna kan bli siames- burma eller tonkinesutfärgade eller långhåriga. Olika pälsutfärgningar gör ingenting, eftersom alla pälsfärger är godkända, men långhåriga devon rex-katter är sällan attraktiva och godkänns varken för tävlan eller i avel.

Devon rexens smått spöklika uppsyn tilltalade uppenbarligen många, och redan efter fem år kunde ett fåtal katter exporteras till bl.a. Nederländerna och Danmark. Den till Sverige första importerade katten kom 1967. Trots den rasblandade bakgrunden fann man såväl i Storbritannien som i andra länder att avelsbasen var för snäv, och i det ena landet efter det andra har man därför påbörjat olika utparningsprogram för att motverka de inavelsproblem som en smal avelsbas kan ge upphov till. Resultatet kommer otvivelaktigt att medföra en tillfällig typförsämring men skall på sikt förhoppningsvis resultera i ännu bättre katter.

År 1992 registrerades 116 devon rex-katter inom SVERAK och 11 inom svenska independentklubbar.Redaktören noterar antalet födda katter inom Sverak... år 2001....165 devon rex år 2000....199 devon rex år 1999....144 devon rex år 1998....129 devon rex år 1997....105 devon rex år 1996....75 devon rex

Katterna på bilderna är Överst - Monzabinas Cassandra DRX ns, Elin Quist Nederst - Talamascas B-kull, Camilla Söderström

SE*Derexefied Remus Lupin DRX n 09 24-Desember-15